Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn


 • Suy Niệm Lời Chúa

  • “ THƯA NGÀI! XIN CỨU CON VỚI!”
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   “ THƯA NGÀI! XIN CỨU CON VỚI!” CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (1V 19:9.11-13). Bài đọc 2 : ( Rm 9:1-5). Tin Mừng : ( Mt […]
  • Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A CHÚA NHẬT 08-13-2017 BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a "Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan […]
  • BIẾN HÌNH
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   BIẾN HÌNH CHÚA NHẬT TUẦN VXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (Đn 7, 9-10. 13-14). Bài đọc 2 : (2 Pr 1, 16-19). Tin Mừng : (Mt 17, 1-9) Biến cố trên […]
  • Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A LỄ CHÚA HIỂN DUNG CHÚA NHẬT 08-06-2017 BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 "Áo Người trắng như tuyết". […]
  • CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI CHÚA NHẬT TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài đọc 1 : (1V3:5,7-12). Bài đọc 2 : (Rm 8:28-30). Tin Mừng : (Mt 13:44-52) Các dụ ngôn […]


 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ
 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng