Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • CHỊU MỤC NÁT HAY VẪN TRƠ TRỌI !
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   CHỊU MỤC NÁT HAY VẪN TRƠ TRỌI ! CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY NĂM B Bài đọc 1 : ( Gr 31:31-34). Bài đọc 2 : ( Dt 5:7-9). Tin Mừng : ( Ga 12:20-33) Con người sinh ra để […]
  • Chúa Nhật tuần V Mùa Chay Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật tuần V Mùa Chay Năm B CHÚA NHẬT 18 – 03 – 2018 BÀI ĐỌC I: Gr 31, 31-34 "Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn […]
  • LÒNG TIN VÀ ÂN SỦNG
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   LÒNG TIN VÀ ÂN SỦNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Bài đọc 1 : ( 2 Sb 36:14-16, 19-23). Bài đọc 2 : ( Ep 2:4-10). Tin Mừng : (Ga 3:14-21) Tất cả […]
  • Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B CHÚA NHẬT 11-03-2018 BÀI ĐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23 "Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự […]
  • TÔI LÀ ĐỀN THỜ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   TÔI LÀ ĐỀN THỜ CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY NĂM B Bài đọc 1 : ( Xh 20:1-17). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:22-25). Tin Mừng : ( Ga 2:13-25) Tại một hội đường Do […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Các Đề Tài

 • Tháng Được Đăng