Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên Năm B CHÚA NHẬT 17-06-2018 BÀI ĐỌC I: Ed 17, 22-24 "Ta cho cây thấp mọc lên". Trích sách Tiên […]
  • HUYẾT TỘC MỚI
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   HUYẾT TỘC MỚI CHÚA NHẬT TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B Bài đọc 1 : ( St 3: 9-15). Bài đọc 2 : ( 2 Cr 4:13-5:1 ). Tin Mừng : ( Mc 3: 20-35) Sau khi ông Ađam […]
  • Chúa Nhật tuần X Mùa Thường Niên Năm B
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật tuần X Mùa Thường Niên Năm CHÚA NHẬT 10-06-2018 BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ […]
  • LƯƠNG THỰC VÔ GIÁ
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   LƯƠNG THỰC VÔ GIÁ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Bài đọc 1 : ( Cn 9: 1-6). Bài đọc 2 : (Ep 5:15-20). Tin Mừng : ( Ga 6:51-58) Khi nghe […]
  • Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa CHÚA NHẬT 03-06-2018 BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 "Đây là máu giao ước Thiên Chúa […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Tìm Bài Theo Đề Tài

 • Tìm Bài Theo Tháng