Tóm Tắt Thông Tin Cộng Đoàn

 • Suy Niệm Lời Chúa

  • BÀI GIẢNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ 6 THƯỜNG NIÊN NĂM C CỦA ĐỨC THÁNH CHA
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   BÀI GIẢNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ 6 THƯỜNG NIÊN NĂM C CỦA ĐỨC THÁNH CHA Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, ĐTC đã diễn giải về bài Tin Mừng chúa nhật thứ 6 thường niên năm C, qua đó Chúa Giêsu […]
  • Chúa Nhật VI Thường Niên Năm C
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật VI Thường Niên Năm C CHÚA NHẬT 17-02-2019 BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri […]
  • Chúa Nhật V Thường Niên Năm C
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật V Thường Niên Năm C CHÚA NHẬT 10-02-2019 BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a, 3-8 “Này tôi đây, xin hãy sai tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự […]
  • Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C CHÚA NHẬT 03-02-2019 BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5, 17-19 “Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong thời vua Giosia, […]
  • Chúa Nhật III Thường Niên Năm C
   In Suy-Niem-Loi-Chua
   Chúa Nhật III Thường Niên Năm C CHÚA NHẬT 27-01-2019 BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư […]
 • Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ

 • Tìm Bài Theo Đề Tài

 • Tìm Bài Theo Tháng